Genel

Gizlilik, Pandemi, Baskı ve Koruma

GDPR, dört yıldır AB hukukunda yer almaktadır. Aradan geçen yıllarda iş yeri ve dolayısıyla kuruluşların verileri siber saldırı, veri ihlali ve uyumsuzluk dahil olmak üzere iç ve dış…

Eğitim Sektöründe Dijitalleşme ve Konica Minolta Çözümleri

Değişen ihtiyaçlar ve yenilenen teknolojik gelişmeler ışığında, tüm sektörlerde olduğu gibi eğitim sektöründe de yaşanan dijitalleşme süreçleri ve bu süreçlere uyum sağlama kabiliyeti çok önem kazandı. Bu dönemde,…